BACK-UP & DISASTER RECOVERY

Una dintre provocările la care trebuie să răspundă companiile de nivel mediu (MidMarket) sau mari (Enterprise) este creșterea rapidă și constantă a volumului de date care necesită să fie salvate și/sau recuperate în cazul unui incident provocat din cauze interne sau externe companiei.

Noțiunea de actualitate este cea de protecția datelor, utilizată pentru a descrie atât operațiunile de salvare ale datelor operaționale, dar și continuitatea activității (BC)/recuperarea în caz de dezastru (DR). Disponibilitatea datelor trebuie să fie cât mai ridicată și să asigure continuitatea desfășurării afacerii, chiar dacă datele din producție (operate în mod uzual) sunt deteriorate sau pierdute.

BC este proactivă și se referă, în general, la procesele și procedurile pe care o organizație trebuie să le pună în aplicare pentru a se asigura că funcționalitățile critice ale afacerii pot continua în timpul și după un dezastru. De asemenea, implică o planificare cuprinzătoare orientată spre provocările pe termen lung.

DR - Revenirea la situația anterioară unor dezastre este reactivă și cuprinde etapele specifice pe care o organizație trebuie să le întreprindă pentru a relua operațiunile într-un interval de timp optim. Operațiile de recuperare după dezastru au loc după incident, iar timpii de răspuns variază de la secunde la zile.

BRINEL OFERĂ ÎN DATACENTERUL PROPPRIU SERVICII DE BACKUP (BAAS), REPLICARE ȘI DISASTER RECOVERY

Toate serviciile de protectie, restaurare, monitorizare, raportare și analiza sunt instalate și pre-configurate în DC BRINEL. În urma unui audit efectuat la locatia clientului, pentru evitarea încărcării traficului (MAN/WAN) se poate propune și o soluție de deduplicare la sursă.

  • Analiza și Consultanță privind adoptarea unei strategii de backup și recuperare în caz de dezastru (Audit de Infrastructură)
  • Întocmirea unei strategii eficiente de Backup și Restaurare a datelor în caz de dezastru.
  • Testarea și verificarea parametrilor prevăzuți în proces, în caz real pe diverse medii fizice sau virtuale VMware, Hyper-V, utilizând software-ul de backup existent sau prin propunerea unui software de backup adaptat la nevoile companiei.

  • Implemetarea unor soluții de backup, arhivare, replicare, on-premise sau cloud, având la baza tehnologii de tip D2D, de la pricipalii vendori din domeniu.